O mnie

Szanowni Państwo, Drodzy Współmieszkańcy !

 

     Nazywam się Piotr Gogoliński. Zapewne z wieloma z Was spotkałem się i już  miałem przyjemność rozmawiać, a także współpracować pełniąc kilka lat temu funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”. Od ponad pięciu lat również działam na rzecz naszej Spółdzielni, wcześniej jako członek a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej. Mam 59 lat, z których połowę przeżyłem mieszkając na naszym osiedlu. Mam zatem pełne prawo powiedzieć, że jestem stąd i problemy dzielnicy i osiedla znam jak mało kto.


     Z wykształcenia jestem inżynierem ciepłownikiem, absolwentem Politechniki Śląskiej. Posiadam uprawnienia zarządcy nieruchomości. Ukończyłem również podyplomowe studia z zarządzania przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej. Od lat zarządzam spółdzielniami mieszkaniowymi na terenie województwa śląskiego.

     W mojej ocenie wkład pracy spółdzielni mieszkaniowych w znaczący sposób przyczynia się do zmiany wizerunku osiedli mieszkaniowych, sprawiając że ludziom mieszka się na nich coraz wygodniej i estetyczniej. Powyższe stwierdzenie dotyczy w całej rozciągłości również Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, której dorobek jest bardzo wysoko oceniany, co wynika z moich rozmów z mieszkańcami osiedla.
 

     Jestem osobą z długoletnim doświadczeniem zarządcy nieruchomości. Znam osiedlowe realia, a zarazem świadomy jestem oczekiwań mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że potencjał spółdzielni dotyczący samodzielnego wpływania na podnoszenie standardu zamieszkiwania na osiedlach jest niestety nie wystarczający. W ramach swoich struktur Spółdzielnia zawsze była i jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę ze wszystkimi instytucjami działającymi w ramach Miasta Gliwice, którzy deklarują chęć działania na rzecz naszego osiedla.
 

     Takich sojuszników dotychczas nie mieliśmy zbyt wielu, szczególnie wśród radnych lokalnego samorządu. W tym miejscu warto nadmienić, że to na posiedzeniach Rady Miasta zapadają kluczowe decyzje, mające wpływ na życie mieszkańców. Radny, zaangażowany w sprawy osiedla i zdeterminowany w walce o jego interesy, jest w stanie zrobić wiele dobrego dla danego osiedla i jego mieszkańców. Zwłaszcza jeżeli współpracować będzie z dominującym podmiotem na osiedlu jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa. Razem mogą działać efektywniej i skuteczniej.
 

     Za namową mieszkańców osiedla i pracowników spółdzielni, bazując na moich doświadczeniach zawodowego zarządcy nieruchomości i społecznika a także wieloletniego mieszkańca osiedla, narodziła się idea mojego kandydowania na radnego Miasta Gliwice, jako reprezentanta interesów dzielnicy Szobiszowice. Jednakże mój start w październikowych wyborach do Rady Miasta Gliwice będzie miał sens tylko wówczas, gdy otrzymam poparcie z Państwa strony i gdy, podobnie jak ja, uwierzycie, że razem możemy pracować dla dobra naszego osiedla i jego mieszkańców.
 

     Zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta Gliwice z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Zygmunta Frankiewicza. To z jednej strony wyraz mojego szacunku dla dokonań Pana Prezydenta, z drugiej natomiast przekonanie, że będąc radnym właśnie z tej listy będę miał największe możliwości realizacji moich planów działania na rzecz Szobiszowic. Nie bez znaczenia jest także fakt, że nie jest to lista partyjna. Chciałbym w swojej przyszłej pracy samorządowej unikać jakichkolwiek akcentów politycznych, szukając sojuszników moich działań w różnych środowiskach.

PIOTR GOGOLIŃSKI